16.03. 2020 – Zaměstnavatel tímto vnitřním předpisem stanovuje práva zaměstnanců při vzniku režimu částečné nezaměstnanosti ve smyslu ustanovení § 209 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném a účinném znění.

Klikni ZDE-> Vnitřní předpis upravující režim částečné nezaměstnanosti