18.03. 2020 – Zaměstnavatel tímto všem svým zaměstnancům dává na vědomí, že počínaje dnem 18.3.2O2O od 22:00 hod. a konče dnem 5.4. do 22:OO hod nemůže zaměstnancům přidělovat práci
v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení poptávky po jím poskytovaných službách, a to v souvislosti s výskytem epidemie koronaviru v důsledku, které společnost ŠKODA AUTO a.s, dočasně zastavila svou výrobu (dále jen ,,režim částečné nezaměstnanosti“).

Klikni ZDE -> Oznámení zaměstancům o aplikaci režimu částečné nezaměstnanosti